Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
РОТАК ЕООД

Моментен дебаланс

Две сили на дебаланс (представени тук като стрелки) могат да имат еднакъв размер, но да са изместени в ъгъла на действие точно на 180 градуса една към друга. Това разпределение на дебаланса не може да се установи от изместването и вибрирането, тъй като в покой роторът вече не заема едно конкретно положение. Въртящият се ротор се клати около горната си ос (вертикално към оста на въртене), тъй като двете сили на дебаланс упражняват една моментна сила. Поради това този вид разпределение на дебаланса се нарича моментен дебаланс.

За корекция на моментния дебаланс е необходим насрещен момент, т. е. две еднакво големи корекционни дебалансиращи сили, които се разполагат в съответствие с първоначалния дебаланс в двете равнини на компенсиране, изместени на 180 градуса. Моментните дебаланси трябва да се отчитат преди всичко при продълговати, цилиндрични ротори. Поради това за балансиране са подходящи преди всичко хоризонталните машини за балансиране.

100 години балансиране с Schenck

През 1907 година  Schenck произвежда своята първа машина за балансиране. Прз следващите години Carl Schenck завършва първата практична машина за балансиране.

За повече информасия за историята на балансирането вижте тук.

100 години балансиране с Schenck

Моля свържете се с нас, ако имате някакви въпроси:

Илиан Неделчев

Телефон
+ 359 888 393 876
E-Mail

Използване на „бисквитки“
„Бисквитките“ позволяват възможно най-доброто предоставяне на нашите услуги. Използвайки нашите страници и услуги Вие се съгласявате , че използваме „бисквитки“.
Линк към политиката за конфиденциалност на Schenck RoTec

OK