Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
Carl Schenck spol. s r.o.

Momentová nevyváženost

Dvě nevyváženosti (zde znázorněné jako šipky) mohou mít sice stejnou velikost, avšak jejich poloha je přesně o 180° proti sobě pootočena. Toto rozdělení nevyváženosti se již nemůže zjistit prostým odvalením rotoru, protože rotor nezaujme za klidu žádnou jednoznačnou polohu. Otáčející se rotor provádí klátivý pohyb kolem osy (kolmo k ose rotace), neboť obě nevyváženosti vytvářejí moment. Následně je tento druh nevyváženosti označován jako momentová nevyváženost.

Pro vyrovnání momentové nevyváženosti je potřebný opačný moment, tedy dvě stejně velké korekční nevyváženosti, které jsou ve vyvažovacích rovinách pootočeny vzájemně o 180°. Momentové nevyváženosti se musejí především zohlednit u dlouhých válcovitých rotorů. Pro vyvážení jsou proto obzvláště vhodné horizontální vyvažovací stroje.

Balancing 100 years with Schenck

In 1907 Schenck produced their first balancing machine. In previous years Carl Schenck had been involved with this topic and with the co-operation of Franz Lawaczeck the first practical machine was completed.

For further important milestones in the history of balancing look here.

Balancing 100 years with Schenck

If you have any questions, please contact:

Oksana Drobílková

Phone
+420 530 511 451
E-Mail

Používání cookies
Cookies umožňují maximální kvalitu poskytovaných služeb. Používáním našich internetových stránek a služeb vyjadřujete svůj souhlas s používáním cookies na našich stránkách.
Odkaz na prohlášení o ochraně údajů společnosti Schenck RoTec

OK