Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
Schenck RoTec GmbH

Dynamická nevyváženost

Reálný rotor nemá pouze jednotlivou nevyváženost, ale teoreticky nekonečný počet nahodile působících nevyvážeností podél osy rotace. Tyto se mohou nahradit dvěma výslednými nevyváženostmi (zde znázorněny jako šipky) ve dvou libovolných rovinách, které obecně mají rozdílnou velikost a úhlovou polohu. Protože tento druh nevyváženosti se dá kompletně zjistit pouze za rotace, mluví se o dynamické nevyváženosti. Tato nevyváženost se dá rozdělit na statickou a momentovou nevyváženost, přičemž jeden neo druhý podíl může převažovat.

Pro úplné odstranění dynamické nevyváženosti je zapotřebí dvou vyvažovacích rovin. Dynamická nevyváženost se prakticky vyskytuje u všech rotorů. Pro vyvážení se proto používají jak horizontální tak i vertikální vyvažovací stroje.

Balancing 100 years with Schenck

In 1907 Schenck produced their first balancing machine. In previous years Carl Schenck had been involved with this topic and with the co-operation of Franz Lawaczeck the first practical machine was completed.

For further important milestones in the history of balancing look here.

Balancing 100 years with Schenck

If you have any questions, please contact:

Veronika Kolarikova

Phone
+420 530 511 482
E-Mail

Používání cookies
Cookies umožňují maximální kvalitu poskytovaných služeb. Používáním našich internetových stránek a služeb vyjadřujete svůj souhlas s používáním cookies na našich stránkách.
Odkaz na prohlášení o ochraně údajů společnosti Schenck RoTec

OK