Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
Schenck RoTec GmbH

Statická nevyváženost

Dvě nevyváženosti (zde znázorněny jako šipky) mohou mít stejnou velikost a polohu a mohou být stejně vzdáleny od těžiště. Stejný stav může natat při jedné jediné, dvojnásobně veliké nevyváženosti, která působí v těžišti, tedy ve středu rotoru. Uložíme-li takový rotor na dva břity, bude se tak dlouho otáčet (kolébat), až bude jeho "těžké místo" směřovat dolů. Tato nevyváženost působí tedy také bez rotace, a proto ji nazýváme statickou nevyváženosti. Způsobuje posunutí těžiště rotoru z geometrického středu, přičemž rotor za provozu kmitá rovnoběžně ke své ose rotace.

Statická nevyváženost by se měla vyrovnávat v těžištěi rotoru. Proto se materiál odstraní na "těžkém místěe", nebo se naopak přidá na protilehlém místě. Vyrovnání statické nevyváženosti v jedné vyvažovací rovině se provádí často u kotoučových rotorů. Pro toto vyvažování je vhodné používat především vertikální vyvažovací stroje.

Balancing 100 years with Schenck

In 1907 Schenck produced their first balancing machine. In previous years Carl Schenck had been involved with this topic and with the co-operation of Franz Lawaczeck the first practical machine was completed.

For further important milestones in the history of balancing look here.

Balancing 100 years with Schenck

If you have any questions, please contact:

Veronika Kolarikova

Phone
+420 530 511 482
E-Mail

Používání cookies
Cookies umožňují maximální kvalitu poskytovaných služeb. Používáním našich internetových stránek a služeb vyjadřujete svůj souhlas s používáním cookies na našich stránkách.
Odkaz na prohlášení o ochraně údajů společnosti Schenck RoTec

OK