Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
ROTEC POLSKA

300 MBRK, 310 MBRK

Wyważarki sprawdzające wały korbowe

  • Precyzyjna kontrola jakościowa wałów korbowych poprzez zastosowanie dokładnej wyważarki;
  • Ręczne ładowanie i wyładowywanie;
  • Współpracuje z jednostką korekcyjną (zob. 300 / 510 EBTK);
Zakres zastosowań

Urządzenie mierzące niewyważenie maszynowych wałów korbowych. Pomiar niewyważenia na dwóch płaszczyznach, biorąc pod uwagę zewnętrzne przeciwwagi.

Automatyczna lub ręczna kontrola przeliczania wartości niewyważenia na inne płaszczyzny. Urządzenie może być wykorzystywane w celach kontrolnych lub podczas produkcji do kontroli jakościowej wyważarek. Przenoszenie elementów kontrolowanych może odbywać się ręcznie lub przy użyciu odpowiedniego urządzenia transportującego.

Działanie

  • Załadowanie wału korbowego do maszyny (ręcznie lub przy użyciu podnośnika);
  • Zamknięcie osłony. Rozpocznie się automatyczny pomiar, wartości niewyważenia zostaną wyświetlone w razie potrzeby;
  • Otwarcie osłony i wyjęcie wału korbowego;
  • Jeśli zamontowana została jednostka korekcyjna, można przeprowadzić korekcję zgodnie z danymi przedstawionymi przez jednostkę pomiarową.
Konstrukcja

Urządzenie z poziomą osią wirnika i jednostką wyważającą podobną to tej, która jest używana w przenośnikowych urządzeniach wyważających. Bezsprzęgłowy napęd rolkowy lub wrzecionowy. Spawana podstawa urządzenia ze zintegrowanym panelem sterowania. Zabezpieczająca obudowa i klapa należą do wyposażenia standardowego.

Oprzyrządowanie pomiarowe sterowane mikroprocesorem, służące do pomiaru niewyważenia i obliczeń korekcyjnych. Dostępne są pakiety oprogramowania do częściowej lub optymalnej korekcji. Inne cechy: informowanie użytkownika, programy diagnostyczne, wykrywanie błędów, program statystyczny i interfejs drukarki. Wyświetlacz w języku angielskim i niemieckim; inne języki dostępne na zamówienie.

więcej informacji
Plan sytuacyjny
1 Balancing machine2 Switch cabinet with measuring device Plan view (non-binding example)
Kontakt

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt:

schenck@rotec.pl

Telefon
32 780 67 50
Faks
32 780 6750
E-Mail

Dodaj do listy zaznaczonych produktów

Wykorzystywanie plików cookie
Pliki cookie umożliwiają udostępnienie oferowanych przez na usług w optymalny sposób. Korzystanie z naszej strony oraz naszych serwisów jest równoznaczne z wyrażeniem zgodny na korzystanie z plików cookie.
Link do Deklaracji ochrony danych Schenck RoTec

OK