Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
ROTEC POLSKA

BI 1 - 7

Spin Tester - Systemy testujęce wytrzymałość elementów wirujących

  • Testy ruchu wirowego obracających się elementów aż do momentu eksplozji;
  • Zabezpieczenie przeciw eksplozji, wysokie standardy bezpieczeństwa;
  • Napęd prądu stałego z hamowaniem odzyskowym;
  • Testowanie powyżej lub poniżej temperatury otoczenia;
  • Kompaktowa konstrukcja, łatwy montaż.
Konstrukcja

System kontroli składa się z komory próżniowej zaprojektowanej do pochłaniania maksymalnej oczekiwanej energii próbki podczas eksplozji wirnika. Komora próżniowa zainstalowana jest na fundamentach, które przygotowywane są przez klienta. Dla wygody, komora zainstalowana jest zawsze ponad poziomem podłogi.

Komora wyposażona jest w klapę, która trzyma elementy napędu mechanicznego i elektrycznego. Napęd mechaniczny składa się z przekładni obiegowej lub precyzyjnego trzpienia obrotowego zamontowanego na łożyskach przeciwciernych. Aby przeprowadzać testy dużej ilości różnych wirników, możliwe jest użycie kilku różnych napędów mechanicznych, obsługujących wirniki o różnych wagach i prędkościach. Połączenia na szybkozłącza używane są w celu umożliwienia szybkiej wymiany elementów napędu. Napęd elektryczny zbudowany jest z wykorzystaniem tyrystora, silnika bocznikowego prądu stałego lub siłownika trójfazowego z przemiennikiem częstotliwości.

Klapa blokowana jest na komorze próżniowej przy pomocy automatycznego urządzenia blokującego, odpornego na bardzo wysokie ciśnienie wewnętrzne. Dzięki temu eliminowane jest ryzyko otwarcia klapy na skutek eksplozji.

System komputerowy CAST NT zaprojektowany został do kontroli testów, pozyskiwania danych i ich przetwarzania. System składa się z komputera z monitorem i drukarką i modułów oprogramowania CASTControl i CASTView. CASTControl może pracować z 16 zmierzonymi analogowo zmiennymi, takimi jak prędkość, wibracje wału, próżnia, temperatura, itp. CASTView zapewnia wygodny interfejs dla wizualizacji zmierzonych wartości w trybie online i offline.

Zakres zastosowań

Pionowe systemy kontroli ruchu wirowego pozwalają na analizę elementów obracających się pod wpływem siły odśrodkowej. Systemy te są niezastąpione w badaniach, produkcji i testach jakościowych komponentów takich jak silniki odrzutowe przelotowe, turbiny gazowe, kompresory, wentylatory, komutatory, sprzęgła, narzędzia do obróbki drewna i elementów HSG.

Poniżej przedstawiono główne dziedziny zastosowania:

Wywołanie naprężeń wstępnych materiału poprzez przyspieszenie obrotu próbki poza granicę plastyczności.

Testowanie wytrzymałości materiału przy prędkościach przekraczających prędkości operacyjne, w ramach testu jakościowego.

Przyspieszanie obrotu w celach badawczych, aż do osiągnięcia punktu eksplozji.

Testy zmęczenia małą ilością cykli aby stworzyć diagramy Woehlera, automatyczne przeprowadzenie wszystkich cykli testowych.

Działanie

Przed rozpoczęciem testu, element jest montowany na trzpieniu obrotowym. Trzpień jest bardzo istotnym elementem i musi być zaprojektowany w taki sposób, aby pasowanie pomiędzy średnicą otworu a trzpieniem spełniało określone wymagania. Wyważenie jednostki składającej się z wirnika/trzpienia nie jest absolutnie konieczne, natomiast jest zalecane w celu poprawy pracy. System napędowy opracowany przez Schenck, współpracujący z adapterem wirnika i niezwykle efektywnym hydro-mechanicznym systemem tłumiącym, pozwala na testowanie wirników z nieznacznym niewyważeniem. Wirnik i trzpień są połączone pionowo z wałem napędowym. Wał napędowy, natomiast, jest połączony główką z wałem zdawczym mechanicznego systemu napędowego i porusza się swobodnie. Celem było stworzenie elastycznego zawieszenia, które gwarantuje, że testowanie ma miejsce zawsze powyżej pierwszej częstotliwości drgań własnych systemu wibracyjnego wału napędowego/trzpienia/wirnika. Dzięki temu, podczas testów eliminowany jest problem drgań.


więcej informacji
Plan sytuacyjny
1 Overspeed test stand2 Switch cabinet Plan view (non-binding example: dimensions depend on the relevant application)
Kontakt

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt:

schenck@rotec.pl

Telefon
32 780 67 50
Faks
32 780 6750
E-Mail

Dodaj do listy zaznaczonych produktów

Wykorzystywanie plików cookie
Pliki cookie umożliwiają udostępnienie oferowanych przez na usług w optymalny sposób. Korzystanie z naszej strony oraz naszych serwisów jest równoznaczne z wyrażeniem zgodny na korzystanie z plików cookie.
Link do Deklaracji ochrony danych Schenck RoTec

OK