Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
ROTEC POLSKA

DH 2 - DH 13

Wysoko-obrotowe i nad-obrotowe Wyważarki

Od ponad 40 lat Schenck RoTec pracuje nad rozwojem specjalnych, wysoko-prędkościowych wyważarek dla ciężkich turbin, wirników generatorów, a także dla wysoko-prędkościowych kompresorów pary wodnej i turbin gazowych.


Stała wymiana doświadczeń pomiędzy Schenck RoTec a uznanymi producentami maszyn wirowych i elektrycznych doprowadziła do powstania specjalnych łożysk DH dla wyważarek. Są one wyposażone w podpierane równokierunkowo łożyska, dzięki czemu zapewniona jest równomierna sztywność we wszystkich kierunkach, przez co świetnie się sprawdzają podczas bardzo precyzyjnego i szybkiego wyważania i testów.

Łożyska DH zostały zaprojektowane z myślą o poniższych zastosowaniach:
  • Wyważanie niskoobrotowe;
  • Kontrola wyważenia wirnika przy dużej prędkości (prędkość operacyjna);
  • Dynamiczne wzmocnienie wirników;
  • Testy wytrzymałości materiałów podczas wprowadzania wirników w nadobroty;
  • Kontrola wirników z łożyskami operacyjnymi.

Wszystkie te czynności mogą zostać wykonane w czasie jednego podłączenia wirnika. Poniżej przedstawiono najważniejsze cechy wysoko-prędkościowych systemów wyważających.

Sztywna podstawa łożyska – dodatkowa stabilność

Sztywne podstawy łożysk zapewniają większą stabilność, szczególnie przy dużych prędkościach. Dodatkowe, zdalnie sterowane urządzenie zmieniające pozwala na regulację sztywności łożysk, dzięki czemu częstotliwość rezonansowa wirników utrzymywana jest na bezpiecznym poziomie, minimalizując ryzyko uszkodzenia wirnika lub wyważarki.

Test wyważania i nadobrotów w próżni

Ze względu na duży współczynnik tarcia o powietrze wirników łopatowych przy dużej prędkości i związanymi z tym problemami dotyczącymi mocy i temperatury, testy wyważania i nadobrotów mają miejsce w warunkach próżniowych z ciśnieniem na poziomie ok. 0,5 – 2 hPa.


Osłona podczas eksplozji


Aby ochronić otoczenie przed niebezpieczeństwem jakie niesie ze sobą częściowa lub całkowita eksplozja wirnika, zaleca się przestrzeganie poniższych wskazówek:

Wieloletnie doświadczenie pokazuje, że w przypadku średnich lub dużych wirników, najlepsze są konstrukcje tunelowe. Dla wirników o wadze do 8t i o średnicy zewnętrznej do 1,7 m można wykorzystać przesuwaną osiowo komorę próżniową ze zintegrowaną ochroną przed rozerwaniem. Ruchoma część komory wyposażona jest w kilka wkładek stalowych, które zapobiegają rozerwaniu. Jeśli próbka eksploduje, energia wybuchu pochłaniana jest przez zdeformowane elementy fundamentów. Kompaktowa konstrukcja pozwala na zainstalowanie urządzenia na podłodze warsztatu.

System napędowy


Dla wysoko-prędkościowego wyważania, testu nadobrotów i dynamicznego wzmacniania wirników można zastosować siłownik trójfazowy z przemiennikiem częstotliwości lub silnik prądu stałego o bezstopniowej prędkości obrotowej z tyrystorem.

W zależności od wymaganego zakresu prędkości należy zainstalować odpowiednią przekładnię. Wałek pośredni stanowi łącznik pomiędzy przekładnią a komorę testowania nadobrotów. Wirniki są sprzężone z wałkiem pośrednim przy pomocy precyzyjnych wałów napędowych.

System olejowy, próżniowy i system monitorowania


Aby wyważanie wysoko-prędkościowe było możliwe, konieczne jest wykorzystanie pewnych systemów zewnętrznych, takich jak:

  • System olejowy dostarczający olej do łożysk wirnika, przekładni i wałka pośredniego w układzie napędowym;
  • Jednostka próżniowa do opróżniania komory nadobrotowej;
  • Awaryjny dopływ oleju.
Systemy pomiarowe

Wyważanie wirników może odbywać się z wykorzystaniem naszego nowego systemu pomiarowego o nazwie CABFLEX++, opartego na platformie Windows NT. System ten został zaprojektowany tak, aby w szybki i wydajny sposób przetwarzać wartości wielokanałowych selektywnych pomiarów częstotliwości. Oprócz kalkulacji dotyczących ciężarów korekcyjnych, które przeprowadzane są przy użyciu metody współczynnika oddziaływania, dostępne są także inne systemy pomiarowe, np. diagramy Bode i Nyquista. Pozostałe funkcje oprogramowania dotyczą orbity wału, weryfikowania warsztatu, profilu bicia, analizy wibracji, linii zgięcia i prognoz. Aby uczynić program w pełni kompletnym, cechuje go współpraca w sieci i możliwość graficznego przedstawienia linii zginania wirnika w przy częstotliwości drgań własnych.


Do pomiarów wibracji wału, oprócz ruchomych czujników do pomiaru niewyważenia, stosowane są czujniki bezkontaktowe, które analizują zachowanie wału na łożyskach tulejowych. Dodatkowo istnieje także możliwość dokładnego obliczania stopnia wychylenia wirnika w odpowiednich punktach, takich jak przy zawieszonych częściach wału lub w środku wirnika.


Projektowanie urządzeń i ich konstrukcja


Schenck RoTec oferuje także usługę projektowania i dostarczenia kompletnego urządzenia i elementów, nawet jeśli nie mieszczą się one w gamie naszych produktów. Przykładem takich urządzeń mogą być silniki elektryczne, przekładnie, systemy olejowe i próżniowe. Dostarczamy, zatem, kompletną linię produktów służących do wyważania i testów nadobrotowych. Oferujemy urządzenia dla inżynierii wodnej i lądowej oraz elementy próżniowe w rozsądnych cenach (zob. str. 186, Inżynieria).

więcej informacji
Plan sytuacyjny
1   Electric drive2   Gearbox3   Intermediate shaft4   Vacuum tunnel5   Oil station for vacuum operation6   Pump station for lubricating oil7   Vacuum pump station8   Oil station for atmospheric operation9   Emergency oil tank (approx. 10 m above floor)10  High-pressure oil station11  Switch cabinets12  Monitoring room Plan view (non-binding example. Dimensions depend on the relevant version)
Kontakt

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt:

schenck@rotec.pl

Telefon
32 780 67 50
Faks
32 780 6750
E-Mail

Dodaj do listy zaznaczonych produktów

Wykorzystywanie plików cookie
Pliki cookie umożliwiają udostępnienie oferowanych przez na usług w optymalny sposób. Korzystanie z naszej strony oraz naszych serwisów jest równoznaczne z wyrażeniem zgodny na korzystanie z plików cookie.
Link do Deklaracji ochrony danych Schenck RoTec

OK